🧑‍🤝‍🧑Crowd Staking Vault

Information

Plattform: https://vaults.mm.finance/vault/ Supported assets: MMO MMF VVS CRO USDC USDT SVN MSHARE ETH BTC WETH

1.0: Vad är MMO Vaults?

MMO är en Yield Aggregator som optimerar din yield genom att auto-compounda (återinvistera) dina earnings in i Vaulten igen att få en exponentiell return över en längre tidsperiod. Detta sker per automatik var 30de minut (48ggr om dagen).

1.1: Vad är syftet med Vaults?

Vaults brukar användas som ett initiativ för de investerare som räknar med att engagera sig i ett projekt över en längre tidsperiod. Många vill te.x. inte gå in dagligen, claima sin rewards, återinvestera för att utöka sin exponering/position. Detta är INTE kostnadseffektivt (gas-fee's) om man gör detta dagligen på egen hand. Så då har man en Vault där flera personer gemensamt kan stake:a sina assets. Sedan så auto-compoundar hela Vaulten sig själv som "en enda entity". Sedan distribueras yields ut till folk beroende på deras andelar i Vaulten.

En auto-compound Vault behöver 1 transaktion för ALLA deltagare. Mycket mera kostnadseffektivt än om varje person skulle göra det individuellt.

1.1.0: Performance fee

Det behövs finnas en Performance fee som dras från deltagarnas earnings, denna fee behövs för att Vaulten ska ha råd att göra alla transactions & operations som krävs för att den ska bli självgående.

1.1.1: Claim profit

När du claimat din profit så nollställs din auto-compound och APY (Annual percentage yield).

The Auto-compound Effect Compound interest makes your money grow faster because interest is calculated on the accumulated interest over time as well as on your original principal. Compounding can create a snowball effect, as the original investments plus the income earned from those investments grow together.

1.2: NFT Staking Booster

MMO's Vaults har en Boost feature där man kan stake:a upp till 5st Mad Meerkat's NFTs.

Varje NFT ger en 3% extra yield i Vaulten (total max Boost 15%).

2.0: Crowd Staking Vault

Detta kommer vara en Vault som kommer att agera som ett Layer ovanpå orginal Vaulten hos MMO.

2.1: Vad är syftet?

Denna Vault ska göra det möjligt att flera personer ska kunna gå ihop i en Vault som har 5st MM NFTs staked så alla kan ta del utav den 15% extra Boosten gemensamt. Detta gör så att inte någon behöver köpa sig någon NFT för att få ta del utav denna Boost.

5st MM NFTs kostar totalt kring 12.000$ (2.400$/st)

Detta gör det möjligt för folk med mindre kapital att delta och få ta del utav denna NFT Boost.

2.2: Hur funkar det?

Vi skapar en Vault som kommer att hålla på från ett Startdatum till ett Slutdatum. Folk kan sätta in kapital i Vaulten som blir låst tills Slutdatumet har passerat, detta är enbart för att compound effekten ska kicka in. När Vaulten avslutas så claimas all yield och distribueras proportionellt till alla deltagare.

2.2.1: Proxy Staking

När någon deltar i en CSV (Crowd Staking Vault) så är det enda som sker att:

  1. CSV tar allas assets och i sin tur stake:ar det i orginal Vaulten hos MMO.

  2. Vaulten tar de NFTs som vann lotteriet och stake:ar det i orginal Vaulten.

  3. Detta kommer MMO Vaulten att tolka som 1 enda deltagare, för CSV-Vaulten blir en egen Entity med en egen public address.

2.3: NFT Staking Loan

Här ska det finnas en möjlighet för de personer som har en MM NFT i sin ägo, att kunna få möjligheten att stake:a den i Vaulten. Eftersom det är max 5st NFTs per Vault, så kommer efterfrågan att vara stor om att få vara delaktig.

Så innan Vaulten startar så får NFT holders sätta in sin NFT i ett RNG Lotteri som kommer välja 5st NFTs som får delta i Vaulten. De deltagare som förlorade får tillbaka sina NFTs direkt.

De NFT som blir staked kommer att vara Locked tills Vaulten har avslutats.

2.3.0: NFT Owner Profit

Ägaren som har sin NFT i Vaulten får ta del utav en procentuell vinst av allt deras NFTs har genererat.

2.4: Vault avslutas

När Slutdatumet har slagit in så sker:

  1. Claimar yield och delar ut till deltagare.

  2. Unstake:ar NFTs & Tokens och skickar tillbaka till ägaren.

  3. Det dras en Performance fee som dras av från Vaultens vinst som skickas till Treasuryn.

3.0: Slutsats

Allt detta resulterar i att det gynnar både Token & NFT holders.

  • NFT holders kan få Yields utan att ha något Token kapital.

  • Token holders kan få Yield Boost utan att äga någon NFT.

Last updated